Úvodní stránka » Oprávnění a osvědčení

Získaná oprávnění a osvědčení

Oprávnění k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje

 • kotel automatický s rotačním dopravníkem EKOEFEKT a EKOEFEKT BIO
 • kotel automatický s rotačním dopravníkem CARBOROBOT PV
 • kotel automatický se šnekovým dopravníkem EKOEFEKT a EKOEFEKT BIO
 • kotel automatický speciální EKOEFEKT PETROJET
  (jpg, pdf)

Osvědčení k provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení v rozsahu 

 • F:domovní plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
     průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • G:zařízení pro spotřebu plynů spalováním
     spotřebiče s výkonem pod 50kW
  (strana 1strana 2, pdf)

Oprávnění k montáži a opravám vyhhrazených plynových zařízení v rozsahu

 • VI: zařízení pro rozvod plynů, domovní plynovody
     materiál: ocel, měď, PE
     médium: zemní plyn
 • VII: zařízení pro spotřebu plynů spalováním
     spotřebiče s výkonem pod 50 kW
     médium: zemní plyn
  (jpg, pdf

Osvědčení k činnosti: revize a zkoužky provozovaných tlakových zařízení

 • NA: tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
 • PK4: 4. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8t/h (včetně)
 • HK4: 4. třída - horkovodní kotle s telepným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle spalinové
  (jpg: strana 1/strana 2, pdf

Certifikát svářeče

 • EN 287-1 311 T BW 1.1 S t2,0 D17,0 H-L045 ss nb lw
  (jpg, pdf
 • EN 287-1 311 T BW 1.1 S t4,0 D50,0 H-L045 ss nb rw
  (jpg, pdf)

Kontakt

Miloš Vencl
Revize TNS a kotlů - topenářství
Lichkov 6
561 68 Lichkov
+420 777 064 516
+420 465 635 171

Revize a instalace

Uvod